ישראל על מפת הקרלינג העולמית   Israel Curling Federation on the World Curling Map

A quote from WCF President Kate Caithness